Pera’nın Çanları Baklahorani’ye Çalıyor…


Baklahorani Karnavalı Pera’da Üçüncü Seferine Çıkıyor…

Hey gidinin otuzikikısımtekmilibirden maskaraları, kaytan, endamlı, fiyakalı, meraklı, çapkın, cakalı,cakasız, delidolu ağabeyleri, ablaları, kardeşleri, hemşireleri, efendileri, hizmetlileri, kulları, hanzadeleri, beyefendileri, hanımefendileri, dostlar… Duyduk duymadık demeyin!
Asırlarca iş bu şehr-i İstanbul’da Hıristiyan’ı, Müslüman’ı, Ateist’i, Budist’i ile tam mevcutlu kutlanır iken vakti zamanında ayrımcılık politikaları ile akamete uğrayan Baklahorani Karnavalı bu yıl üçüncü kez Pera’da… Baklahorani, Şubat ayının 26’sında, Pazar günü, Galatasaray’dan başlayıp Tepebaşı’na kadar icra edilecek bir yürüyüş ile hatırlanacak.
Tam tekmil maskeli, maskaralı, hokkabazlı, madrabazlı, dilbazlı, cambazlı, soytarılı, çalgılı, türkülü, danslı, eğlenceli, fettan, hafif meşrep, ağır aksak iş bu yürüyüş, feleğin çemberine türlü çomak sokanların, cümle âleme kapak olacak temaşası, kargaşası, keyfi, huzuru ile derde, kedere, strese, krize, her boydan kerize, dırdıra, gribe, belsoğukluğuna ve dâhi kansere galip gelecek. Zil, tef, darbuka, vuvuzela, düdük, bateri, davul, akordeon, buzuki, lavta, bağlama, gırnata, keman, gitar, teneke, ıslık, fıstık eşliğinde Galatasaray’dan Tepebaşı’na düşman çatlatılacak.
Yürüyüşün sonunda Romeo Juliet adlı koca bir mekân, mekânda Luxus, Cümbüş Cemaat ve Tatavla Keyfi DJ XXXXX ile aşırı dozda karnaval aşısı, çakırkeyif meyler, ehlikeyif mezeler ile hemhal olunacak. Baklahorani’nin ruhu şad, İstanbulluların dostluğu yâd edilecek… Karnaval gecesi, birbiriyle dans etmemiş, iki laflamamış, iki kahkaha atmamış kimse kalmayıncaya kadar devam edecek…
Duyduk duymadık demeyin da… Bu yıl Baklahora’nin çanları, yine Pera’da çalacak

Yorum Girin