5 Şubat Şeyi: Y. Ozdil


Yozdil yine yapmış yapacağını! Gençliğe Hitabe’nin kaldırılmasını eleştirdiği dünkü yazısında 171 (yazıyla yüzyetmişbir) sözcükten oluşan bu manzumenin içinden seçtiği 20 (evet tam tamına yirmi) kelimeyi döndürüp dolaştırarak, ne kadar gerekli, ne kadar yüce, ne kadar demokrat bir metin olduğunu kanıtlıyor.

Mu acaba? Kendisine aşağıdakileri “armağan ediyor” ve 5 Şubat Şeyi rozetini yakasına takıyoruz:

“Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir”

“…vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin.”

“…kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Yorum Girin